Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

In de laatste fase van de buurtvernieuwingen in De Gaarden, De Parkbuurt en Het Bosveld in Ulft worden dit jaar 33 woningen gerenoveerd tot energiezuinige woningen met een energielabel A. Drie partijen presenteerden een voorstel voor de renovatie van de woningen. Uit deze drie voorstellen kwam het voorstel van consortium EnergiePositiefWonen als beste plan naar voren. Naar verwachting start het consortium in maart met de renovatiewerkzaamheden.

Het consortium ‘EnergiePositiefWonen’ is een samenwerkingsverband tussen Welling Bouw en Onderhoud, Architektengroep Gelderland, Bouwvisie, Draaijer+partners, Oldenhave installatiegroep en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bij de beoordeling van de plannen is er naast de financiën en sociale aspecten onder andere gekeken naar de architectuur, materiaalgebruik, onderhoudskosten en de toepassing van energetische maatregelen. “Het plan van consortium EnergiePositiefWonen laat een goed totaal plaatje zien”, vertelt Harrie Kuypers, directeur-bestuurder van Wonion. Kuypers vervolgt: “Door de reeds bestaande goede eigenschappen van de woningen te benutten en het toepassen van energetische maatregelen, staan er straks kwalitatief goede energiezuinige woningen, die mede door een bijdrage van de provincie kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast past het voorstel in het straatbeeld en het buurtbeeld en sluit het goed aan bij onze vraagstelling, waarin scherpe financiële kaders zijn meegegeven.” Het consortium werkt het plan nu verder uit. De eerste werkzaamheden starten naar verwachting in maart.

Modelwonig
Het consortium start haar werkzaamheden met de realisatie van een modelwoning. Tijdens de renovatiewerkzaamheden kunnen bewoners in de modelwoning terecht met vragen, maar ook om een keus te maken uit de verschillende opties die geboden worden.

Wijkvernieuwing
Vijf jaar geleden startte Wonion met de werkzaamheden in het kader van de wijkvernieuwing van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft. De renovatie van 33 woningen in De Parkbuurt en aan het Dorpslint is het zevende deelproject binnen de wijkvernieuwing. De werkzaamheden startten in 2010 met groot onderhoud aan de Kwartellaan en het Mezenpad. Vervolgens zijn verschillende woningen in De Parkbuurt, De Gaarden en Het Bosveld ingrijpend gerenoveerd en is de wijk inmiddels een aantal nieuwbouwwoningen rijker. Met de renovatiewerkzaamheden in De Parkbuurt en aan het Dorpslint gaat de wijkvernieuwing de laatste fase in. Na deze renovatiewerkzaamheden worden er nog een aantal nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De totale wijkvernieuwing wordt in 2017 afgerond.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de renovatiewerkzaamheden of heeft u andere vragen over de wijkvernieuwing in Ulft? Neem dan contact op met Vivian van Trienen via telefoonnummer (0315) 69 60 45.