Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

Waarom is de wijk Vogelbuurt/Biezenakker geselecteerd als project dat voor versnelling in aanmerking komt?

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in deze wijk. De gemeenteraad heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat er eerst nieuw wordt gebouwd en daarna pas gesloopt. Ook de bewoners zelf hebben in bijeenkomsten verzocht om een snelle start van de Biezenakker. Met de versnelde bouw in Biezenakker komen we daaraan tegemoet. Op deze manier kunnen de bewoners van de Vogelbuurt tijdelijk of permanent verhuizen naar de Biezenakker en ontstaat er ruimte in de Vogelbuurt om woningen te slopen.