Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

Wooncorporatie Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek gaan ongeveer 60 energieneutrale woningen in de Bomenbuurt, een deelgebied van de Biezenakker in Ulft, versneld realiseren middels een bijzondere en innovatieve aanbestedingsmethodiek. Waarvan 35 sociale huurwoningen. Binnen de sociale huursector is het de eerste keer dat in Nederland een duurzaam project van deze omvang wordt gerealiseerd. Het winnende consortium dat het versnellingsdeel van de Biezenakker, de Bomenbuurt, gaat realiseren wordt aangevoerd door bouwbedrijf Klomps*.

In juni van dit jaar presenteerden acht Achterhoekse gemeenten samen met wooncorporaties en welzijnsorganisaties hun plannen om projecten versneld uit te voeren en te voorzien van een extra duurzaamheidsslag. Een belangrijk doel hierbij is het geven van een economische impuls aan de Achterhoek. De gemeente Oude IJsselstreek en Wonion geven gehoor aan deze versnelling door toepassing van de innovatieve manier van aanbesteden, het versnellen van procedures en het versneld realiseren van ondermeer deze energieneutrale woningen. Het streven is dat een jaar eerder, in 2010 in plaats van 2011, te starten met de bouw van de woningen. De energieneutrale woningen in de Bomenbuurt zijn een deelproject van een groter masterplan in de wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft.

Duurzame energieneutrale woningen

Aangezien het duurzaam ontwikkelen van de nieuwbouwopgave een speerpunt is van Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek, willen de opdrachtgevers zich inzetten om energieneutrale woningen te realiseren. Dit zijn woningen die evenveel energie opwekken als ze verbruiken om voor bewoners de energielasten als onderdeel van de totale woonlasten te beperken. Verschillende bouwconsortia zijn aan de slag gegaan met een beperkt aantal uitgangspunten zoals het maximale investeringsniveau en onderhoudsniveau, het energiegebruik van de woning en de randvoorwaarde van duurzaam materiaalgebruik.

Combinatie van aanbieden en selecteren in plaats van traditionele aanbesteding

Aannemers zijn samen met constructiebedrijven, installateurs, architecten en toeleveranciers op zoek gegaan naar innovatieve en betaalbare oplossingen. Dit levert geen begroting op zoals bij de traditionele manier van aanbesteden, maar een product waaraan een prijskaartje en een specificatie hangt.

De vijf consortia presenteerden op 22 juli aan Wonion, gemeente Oude IJsselstreek én elkaar hun plannen en budgetten. Nog uitzonderlijker is dat de selectiecommissie die het winnende consortium heeft gekozen, vergaderde in het bijzijn van de consortia en alle overige belangstellenden. Dit is een ongekende manier van openheid en ketenintegratie in de bouwsector. Door in competitie en teamverband na te denken over duurzame oplossingen, bouwmethodes, materiaalgebruik en prijsstelling, is uiteindelijk het beste plan neergelegd. Een dergelijke vorm van samenwerking is noodzakelijk om duurzame innovaties te realiseren. De bestaande aanbestedingsmethodiek is daarvoor niet geschikt. Wonion en de Gemeente Oude IJsselstreek zijn van mening dat deze nieuwe systematiek de weg vrij maakt naar een meer duurzame en transparante bouwsector.

Sfeerbeelden Bomenbuurt

Hieronder vindt u een aantal sfeerbeelden van de toekomstige Bomenbuurt, het versnellingsdeel van de Biezenakker.

artist_impression_1.jpg

artist_impression_4.jpg

artist_impression_2.jpg

* Bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo heeft als lijstaanvoerder van haar consortium samenwerking gezocht met Architectenbureau Arx uit Hengelo, Installatiebedrijf Klein Poelhuis Voltman uit Winterswijk, Constructiebureau en Bouwkundig advies bureau Bartels te Lochem en installatie advies bureau Caubergh Huygens. Om de energiekennis van de Duitse markt te gebruiken, heeft het Consortium ook gebruik gemaakt van het Duits Installatieadviesbureau W.A. Kooiman uit Velen (Duitsland). Als laatste is Anneke Nijhof als zorgspecialist aan dit consortium toegevoegd.