Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

De nieuwbouwwijk de Biezenakker in Ulft moet een landelijk voorbeeldproject worden op het gebied van energiezuinig en duurzaam wonen. Gemeente Oude IJsselstreek doet vanaf deze week een open oproep aan het regionale bedrijfsleven. Allereerst omdat de gemeente in de ontwikkeling en realisatie veel waarde hecht aan innovatie. Daarnaast ook omdat zij hierin graag samenwerkt met organisaties en bedrijven uit de regio. Om zo ook tot een regionale versterking van het kennisniveau van duurzaam en energiezuinig bouwen te komen.

Open verzoek via brief en online netwerken

In de week van 20 april is er een brief naar een groot aantal organisaties en bedrijven gestuurd waarin wordt gevraagd om nieuwe ideeën, oplossingen of suggesties op het gebied van duurzaamheid aan te dragen. Ook is het verzoek via diverse online netwerken verspreid, bijvoorbeeld de online netwerken van het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT). Het ACT ondersteunt Achterhoekse bedrijven bij alle soorten vragen op technologisch en bedrijfskundig gebied. Daarbij worden technische innovaties aangezwengeld.

Biezenakker onderdeel van Woonpark Gelderland

De Biezenakker maakt deel uit van het prestigieuze Woonpark Gelderland. Woonpark Gelderland is een initiatief van de provincie waarin vier energiezuinige woonwijken worden gebouwd van elk minimaal 150 woningen. Het doel is om ervaring op te doen met een toekomstige duurzame manier van bouwen. Binnen de Biezenakker ligt de nadruk op innovatieve, energiezuinige woningconcepten, die van zichzelf al zuinig en duurzaam zijn. De nieuwe woningen zullen minimaal 60% energiezuiniger worden dan bestaande, dit is inclusief het huishoudelijk energieverbruik. Ook zullen ze klimaatrobuust worden. Dat betekent dat de berekend zijn op extreme neerslag en hogere temperaturen.

Op zoek naar innovatie concepten en samenwerkingsverbanden

Gemeente Oude IJsselstreek is op zoek naar concepten en producten die kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelen van Biezenakker. “We denken op dit moment nog heel breed en het gaat nu echt om een eerste inventarisatie. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor CO2-reductie, het goedkoper en/of beter maken van het bouwproces of bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Of aan ontwikkelingen en ideeën die te maken hebben met een duurzame inrichting van de ruimte om het huis en in de wijk”, aldus projectwethouder John Haverdil. “Aan de andere kant zijn we ook op zoek naar regionale samenwerkingsverbanden van bedrijven en/of kenniscentra onderling die op dit gebied een waardevolle rol kunnen spelen.”

Bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden worden gevraagd om voor uiterlijk 8 mei aanstaande relevante informatie naar de gemeente toe te sturen. De voorstellen, ideeën en suggesties worden beoordeeld door de gemeente Oude IJsselstreek, wooncorporatie Wonion en DWA installatie- en energieadvies, dat namens de provincie Gelderland de gemeente ondersteunt om de ambities te realiseren. In het verdere traject wordt de relevante inbreng meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen van Biezenakker.

Vier woonwijken

Niet alleen de gemeente Oude IJsselstreek bouwt een energiezuinige wijk. Ook de gemeenten Nijmegen, Lochem en Ede doen mee met het project Woonpark Gelderland. Uiterlijk in 2011 wordt op de vier locaties met de bouw begonnen. De provincie Gelderland investeert 1,8 miljoen euro in het project Woonpark Gelderland vanuit het Gelderse klimaatprogramma 2008-2011.