Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

Energiezuinig wonen in de Vogelbuurt/Biezenakker

De provincie Gelderland heeft vier gemeenten aangewezen die gezamenlijk Woonpark Gelderland vormen. Binnen Woonpark Gelderland worden vier energiezuinige woonwijken gerealiseerd. Op iedere wijk wordt een verschillende techniek toegepast om zo energiezuinig te bouwen en te wonen. De Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft is hiervoor ook geselecteerd.

Energiezuinige woonwijk

De Vogelbuurt/Biezenakker wordt onderdeel van Woonpark Gelderland. Dit betekent dat de gemeente Oude IJsselstreek en wooncorporatie Wonion, beiden ontwikkelaar van de Vogelbuurt/Biezenakker, begeleiding en ondersteuning krijgen van de provincie Gelderland bij het realiseren van de zeer energiezuinige woonwijk. In de Vogelbuurt en Biezenakker worden samen meer dan 400 nieuwbouwwoningen en een multifunctionele accommodatie gerealiseerd. Hiervan worden minimaal 150 woningen zeer energiezuinig uitgevoerd. Hieronder valt ook sociale woningbouw.

De nieuwe woningen zullen minimaal 60% energiezuiniger worden dan bestaande. Ook zullen ze klimaatrobuust worden. Dat betekent dat de berekend zijn op extreme neerslag en hogere temperaturen.

Woonpark Gelderland

Het doel van Woonpark Gelderland is om het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk te verminderen door (onder andere) energiezuinige woningen te realiseren. De gemeente is erg blij met deze ‘nominatie’: “De gemeente Oude IJsselstreek hecht veel waarde aan innovatie. Dit wordt toegepast binnen Woonpark Gelderland. Daarnaast kunnen anderen meedenken, zoals het toekomstige Kenniscentrum op Het Gietelinck en de bedrijven in de regio,” aldus wethouder John Haverdil, projectwethouder van de Vogelbuurt/Biezenakker. “Daarbij willen we in de toekomst de woningen zo energiezuinig mogelijk bouwen en daar is Woonpark Gelderland een uitstekende voorloper op.”

Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs

De gemeente werkt binnen Woonpark Gelderland nauw samen met het bedrijfsleven en het onderwijs in de Achterhoek. Zo werkt de gemeente onder andere samen met het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT). Het ACT ondersteunt Achterhoekse bedrijven bij alle soorten vragen op technologisch en bedrijfskundig gebied. Daarbij worden technische innovaties aangezwengeld. Ook zal het Kenniscentrum in oprichting op Het Gietelinck meedenken over Woonpark Gelderland.

Vier woonwijken

Niet alleen de gemeente Oude IJsselstreek bouwt een energiezuinige wijk. Ook de gemeenten Nijmegen, Lochem en Ede doen mee met het project Woonpark Gelderland. Uiterlijk in 2011 wordt op de vier locaties met de bouw begonnen. De provincie Gelderland investeert 1,8 miljoen euro in het project Woonpark Gelderland vanuit het Gelderse klimaatprogramma 2008-2011.