Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

Wonion heeft in overleg met leden van de huurdersvereniging en wijkraad een Sociaal Plan voor huurders uit de Vogelbuurt opgesteld. Dit Sociaal Plan geeft u, als huurder in de Vogelbuurt, een aantal zekerheden. In het Sociaal Plan zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder vastgelegd. Zo verstrekt Wonion u bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten in verband met verhuizen en herinrichten op het moment dat u verplicht bent om te verhuizen. U krijgt van ons een herstructureringsurgentie, daarmee kunt u met voorrang reageren op een passende woning. 

Hieronder kunt u een samenvatting van het Sociaal Plan bekijken voor de ingreep die van toepassing is op uw woning.

Brochure Sociaal Plan voor bewoners waarvan de woning wordt gesloopt
Brochure Sociaal Plan voor bewoners waarvan de woning ingrijpend wordt gerenoveerd
Brochure Sociaal Plan voor bewoners waarvan de woning wordt gerenoveerd
Brochure Sociaal Plan voor bewoners waar groot onderhoud wordt gepleegd aan de woning

* U heeft in oktober 2008 een brief ontvangen met informatie over de ingreep aan uw woning en een informatiebrochure. Hierin kunt u zien welke ingreep wordt uitgevoerd aan uw woning.